Kontakti
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre
Adresa:
Trierska 5, p.p. 84
52100 Pula
Hrvatska

Telefon: +385 98 954-0452

Info: OIB: 29595271323
Broj žiro računa: IBAN 642380006-1130002646

Kontakt