Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/nzbi/public_html/includes/joomla.php on line 829
Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre
Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre  
Novosti arrow Novosti arrow Zapisnik sa Izvanredne Skupštine
Zapisnik sa Izvanredne Skupštine Ispis E-mail
Ponedjeljak, 17 Travanj 2006
NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA ISTRE

ZAPISNIK SA IZVANREDNE SKUPŠTINE NZBI

održane dana 17. travnja 2005. s početkom u 17 sati.
Sjednica je sazvana na temelju odredbe članka 29. Statuta Nacionalne Zajednice Bošnjaka Istre. Sjednici je nazočna nadpolovična većina članova.
Sjednicom predsjedava Osman Dželil. Za članove predsjedništva izabrani su Altić Mesud, Sebić Džemali Ališković Ilijaz, a za zapisničara Altić Mesud. Za sjednicu je predložen i usvojen

Dnevni red:

1. Prijedlog za opoziv predsjednika NZBI
2. usvajanje ostavki članova Odbora i Nadzomog odbora i opoziv članova Odbora i NO
3. Informacije o Statutu
4. Izbor novih tijela Skupštine: predsjednika, članova Odbora i Nadzomog odbora

Ad.1.


Teme1jem člauka 40.Statuta NZBI i odluka Nadzomog odbora od 28.veljače i 02.ožujka 2005.
Skupština NZBI na izvanrednoj sjednici od 17. travanja 2005. donosi sljedeću

ODLUKU

O OPOZIVU PREDSJEDNIKA NZBI

      Opoziva se predsjednik NZBI SADIK MUMlNOVlĆ , Stiglićeva 7, sa danom donošenja ove odluke, prije isteka mandata.

0 b j a š n j e n j e


Odlukom Izbome Skupštine NZBI od 07. ožujka 2002. Sadik Muminović izabran je za predsjednika NZBI za mandatni period 4 godine.

Nadzomi odbor i Odbor na zajedničkim sjednicama održanim 03. veljače 2005. godine i 28. veljače 2005. godine razmatrali su kršenje Statuta NZBI, te raspravljati o ponašanju i samovolji predsjednika NZBI Sadika Muminovića, s prijedlozima za njegovim opozivom prije isteka mandata. Na sjednici od 03. veljače 2005. Sadik Muminović molio je odgodu rasprave o njegovom opozivu do 13. veljače 2005. radi pripreme izvješća o financijskom poslovanju, te najavio podnošenje ostavke, što su članovi Odbora prihvatili. Do ostavljenog roka Sadik Muminović nije sazvao izvanrednu sjednicu SkupštiDe NZBI, nije podnio ostavku, a ni pismeno izvješće o financijskom poslovanju. Zbog iznjetog na sjednici Odbora od 13. veljače 2005. dogovoreno je da se zapisnici s obiju sjednica dostave Nadzomom odboru radi donošenja konačne odluke o opozivu Sadika Muminovića, predsjednika NZBI prije isteka mandata. Na osnovi odluke Nadzomog odbora NZBI od
02. ožujka 2005., a temeljem članka 40. Statuta NZBI, donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Ad.2.


Skupština NZBI na izvanrednoj sjednici od 17. travnja 2005. donijela je sljedeću

ODLUKU


1. Opozivaju se predsjednik, podpredsjednik i članovi Odbora NZBI prije isteka
mandata:

1. Sadik Muminovic, predsjednika
2. Emin Rekić, podpredsjednik, temeljem usmene ostavke podnijete na sjednici
3. Rasim Ređović, član Odbora, temeljem pismene ostavke
4. Asim Čabaravdić, član odbora, temeljem pismene ostavke
5. Sejad Balić, član Odbora, temeljem usmene ostavke podnijete na sjednici
6. Suad Hatic, član Odbora
7. Nedžad Sulić, član Odbora, temeljem pismene ostavke
8. Ibrahim Hodžić, član Odbora
9. Redžo Pilica, član Odbora, temeljem pismene ostavke

2. Opozivaju se predsjednik i članovi Nadzomog odbora NZBI, prije isteka mandata:

1. Kemal Velagić, predsjednik NO, temeljem usmene ostavke podnijete na sjednici
2. Ahmet Makota, član NO
3. Fikret Husanovic. član NO

Ad.3.


Skupština NZBI na izvanrednoj sjednici od 17. travnja 2005. donjela je sljedeću

ODLUKU


1. Pokreće se postupak za izmijenu i dopunu Statuta NZBI
2. Za izradu prijedloga izmijene i dopune Statuta imenuje se Odbor u sljedećem sastavu:
    1. Kulenović Emir, predsjednik Odbora
    2. Ostalih 5 članova Odbora biti će delegirani iz redova članova zajednice s područja
    gradova Puljština, Rovinjština, Poreština, Bujština i Labinština, u roku od 8 dana po pismenoj obavijesti predsjednika NZBI.
3. Radom Odbora kordinirat će predsjednik NZBI Pršić Senad
4. Rok za izradu prijeloga izmijena i dopuna Statuta iznosi 90 dana.

Ad.4.


Skupština NZBI na izvanrednoj sjednici od 17. travnja 2005. donijela je sljedeću

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA I PODPREDSJENIKA NZBI


1. Za predsjednika NZBI izabran je Pršić Senad iz Pule
2. Za podpredsjednika NZBI izabranje Dervović Šefko iz Pule

Skupština NZBI na izvanrednoj sjednici od 17. travnja 2005. donije1a je sljedeću
                  ODLUKU
0 IZBORU ODBORA I NADZORNOG ODBORA
1. U Odbor NZBI biraju se :
1. Pršić Senad, predsjednik Odbora
2. Dervović Šefko, podpredsjednik
3. Imamovic Faruk, član
4. Kugić Mirsad, član
5. Dželil Osman, član
6. Adžikić Amir, član
7. Rekić Asim, član
Još dva člana Odbora će se imenovati automatski iz redova članova izvan Pule, a na prijedlog članova grada iz kojeg dolaze.
2. U Nadzomi odbor biraju se:
    1. Dervović Munir, predsjednik
    2. Tvrtković Safet, član
    3. Čolović Hazbo, član    
Skupština je završila s radom u 19 sati.
Zapisničaf: Altić Mesud

Predsjedavajući Skupštine:
Dželil Osman

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Šehić Džemal

2. Ališković Ilijaz

Zadnja Promjena ( Utorak, 12 Rujan 2006 )
 
« Prethodna   Sljedeća »