Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre  
Novosti arrow Novosti arrow IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZAJEDNICE HRVATSKE
IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZAJEDNICE HRVATSKE Ispis E-mail
Četvrtak, 22 Listopad 2015

Senad Pršić, kandidat BNZH za saborskog zastupnika

U nedjelju, 19. rujna 2015., u prostorijama zagrebačkog ogranka BNZH, ujedno i sjedištu udruge na državnom nivou, u Ilici 54, održana je Izvještajna skupština Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske.

Skupštinskim zasjedanjem rukovodilo je tročlano Radno predsjedništvo u sastavu Dževad Jogunčić (Zagreb), Senad Pršić (Pula) i Alija Avdić (Sisak), dok je zapisničar bio Samir Avdagić, tajnik BNZH. Na početku zasjedanja Senahid Dubravić, predsjednik Verifikacione komisije, izvijestio je prisutne da je u sastavu BNZH 6 aktivnih županijskih organizacija. Utvrdio je da Izvještajnoj skupštini prisustvuje 30 predstavnika s pravom glasa iz svih 6 županijskih organizacija, te stoga prema čl. 29. Statuta BNZH prisutni skupštinari mogu donositi pravovaljane odluke.

Izvještaj o radu i Financijski izvještaji

Opširan izvještaj o radu BNZH između dva skupštinska zasjedanja podnio je podnio je predsjednik prof. dr. Sead Berberović. On je podsjetio kako je prethodna Izvještajna skupština održana 8. lipnja 2014. u Zagrebu, te da su na njoj podneseni i usvojeni Izvještaj o radu i Financijski izvještaj. „Kako su županijske organizacije BNZ za Vukovarsko-srijemsku i Karlovačku županiju ispunile uvjete iz Statuta za članstvo u BNZH, temeljem prijedloga Glavnog odbora BNZH Skupština ih je uključila u sastav BNZH. Time je ukupno 7 aktivnih organizacija BNZ koje su članice BNZH i to: BNZ za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, BNZ Sisačko-moslavačke županije, Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, BNZ Primorsko-goranske županije, BNZ Zadarske županije, BNZ Karlovačke županije i BNZ Vukovarsko-srijemske županije. Skupština je također potvrdila članstvo novoizabranih predsjednika županijskih organizacija i dodatnih članova iz dvije novouključene županijske organizacije u Glavnom odboru BNZH, te izabrala članove Suda časti“, rekao je Berberović.

Podsjeti je da su tokom 2014. godine održane dvije sjednice Glavnog odbora BNZH (8. lipnja i 13. prosinca). Na prvoj sjednici usvojeni su Izvještaji o radu i Financijski izvještaj za 2013. godinu, imenovane osobe za članove Odbora fonda za stipendiranje i redakciju časopisa „Bošnjački glas“. Posebno je analizirana raspodjela sredstava Savjeta za nacionalne manjine za za 2014. godinu i drastično smanjenje sredstava BNZH i drugim organizacijama BNZ. Najviše je oštećena BNZH kojoj su sredstva ponovo smanjena. Ukupno smanjenje za BNZH u periodu od 2012. do 2014. godine bilo je sa 115.000 na 30.000 kuna (za čak 74%). Na drugoj sjednici analizirano je izvršenje programa i financijsko stanje, izvještaj Fonda za stipendiranje i prijedlozi programa za 2015. godinu. Dogovoreno je da se intenzivira međusobna suradnja, razmjena programa i pomoć u realizaciji između županijskih organizacija. Glavni odbor je donio odluku da se članstvo BNZ Vukovarsko-srijemske županije sa sjedištem u Gunji do daljnjeg stavi u mirovanje, tako da je u sastavu Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske 6 županijskih organizacija, a Glavni odbor BNZH čini 13 članova.

U nastavku izvještaja Sead Berberović se osvrnuo na programske aktivnosti i suradnju sa Savjetom za nacionalne manjine RH. Nakon terenskog izvida stručnih službi Savjeta za nacionalne manjine obavljenog 21.10.2014. u dostavljenom zapisniku je konstatirano uredno izvršavanje programa i vođenje financijskog poslovanja. U 2014. godini u potpunosti je realizirano izdavanje časopisa „Bošnjački glas“, jedinog programa kojeg je financirao Savjet za nacionalne manjine. Izdana su dva broja: broj 28 ( lipanj 2014.) na 64 stranice i broj 29 (prosinac 2014.) na 60 stranica.

Savjetu za nacionalne manjine RH za 2015 godinu prijavljeni su dva programa (oba su odobrena): časopis „Bošnjački glas“ (3 broja, 40-50 stranica s financiranjem od 45.000 kuna) i znanstveni skup „Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“ (s financiranjem od 10.000 kuna).

Tokom 2015. godine tiskan je jedan broj „Bošnjačkog glasa“ (broj 30, svibanj 2015, na 68 stranica), a u periodu od 6./7. ožujka 2015. BNZ za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, u suradnji s Naučnoistraživačkim institutom „Ibn Sina“ iz Sarajeva i Medžlisom Islamske zajednice Zagreb, održala je navedeni simpozij u Islamskom centru u Zagrebu. Na simpoziju je podneseno 26 referata znanstvenika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Osim toga, u listopadu 2014. raspisan je natječaj Fonda za stipendiranje za stipendije u akademskoj godini 2014./2015. Na natječaj je pristiglo 6 prijava, a nakon razmatranja prijava Odbor Fonda donio je odluku da se stipendira dvoje studenata.

Zaključno se može konstatirati da je BNZH uspjela održati svoje djelovanje u vrlo nepovoljnim uvjetima, prvenstveno minimalnih financijskih sredstava s kojima je raspolagala. Unatoč tome, povećala se kvaliteta organizacije i rada županijskih organizacija, učvrstila organizacija, suradnja i sveukupno djelovanje BNZH, na čemu treba u narednom periodu, nadajmo se i u povoljnijim okolnostima, nastaviti dalje raditi“, rekao je prof. dr. sc. Sead Berberović.

Izvještaj o radu BNZH za period od 08.06.2014.-19.09.2015. jednoglasno je usvojen.

Financijske izvještaje Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske za 2014. godinu i prvo polugodište 2015. godine, koji su obuhvatili izvještaje za proračunska sredstva, izvještaje za vlastita sredstva i izvještaje za Fond za stipendiranje, također je podnio predsjednik BNZH Sead Berberović. Financijski izvještaji usvojeni su jednoglasno.

Statutarne promjene

Na skupštinskom zasjedanju usvojene su promjene Statuta BNZH, koji je usklađen s novim Zakonom o udrugama.

Prethodno je prijedlog statutarnih promjena poslan svim članicama na razmatranje, a pristigle primjedbe su razmotrene i uključene u prijedlog Statuta koji je podijeljen delegatima na Skupštini. Na sjednici Glavnog odbora BNZH, koja je održana isti dan prije Izvještajne skupštine, zaključeno je da se iz prijedloga Statuta još izbaci ograničavanje izbora u tijela BNZH na dva uzastopna mandata. S tom dopunom Glavni odbor je predložio skupštinarima usvajanje novog Statuta BNZH, koji je jednoglasno usvojen.

Prema čl. 60 Statuta likvidator BNZH je predsjednik BNZH. Predsjedavajući Dževad Jogunčić predložio je Skupštini da u skladu s tim imenuje za likvidatora BNZH sadašnjeg predsjednika Seada Berberovića. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjedavajući je predložio Skupštini da se, ukoliko se prema zahtjevima nadležnog ureda državne uprave pojavi potreba za promjenama tehničke prirode u Statutu, koje u bitnome ne mijenjaju odredbe i duh usvojenog Statuta, ovlasti predsjednika BNZH za unos takvih promjena u Statut. Po odobrenju, Statut BNZH će se dostaviti svim članicama. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Senad Pršić, kandidat BNZH na parlamentarnim izborima 2015.

Na sjednici Glavnog odbora BNZH koja je održana neposredno prije Izvještajne skupštine, između ostaloga, razmatrana je kandidatura dipl. oec. Senada Pršića i dipl. krim. Alije Avdića za zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno podrška BNZH njihovoj kandidaturi u XII. izbornoj jedinici sa saborskog zastupnika bošnjačke, albanske, crnogorske, slovenske i makedonske nacionalne manjine. Parlamentarni izbori za osmi saziv Hrvatskog sabora održavaju se u nedjelju, 8. studenog 2015. godine.

Alija Avdić, predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, kandidat je novoosnovane Stranke Bošnjaka Hrvatske (SBH), čiji je ujedno i predsjednik. On za svoju kandidaturu ima podršku Izvršnog odbora BNZ grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. Senada Pršića, predsjednika Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, kandidirali su Izvršni odbor i Programski savjet NZBI.

Na sjednici Glavnog odbora BNZH, nakon principijelne rasprave, većinom glasova je zaključeno da Glavni odbor predloži Skupštini BNZH da na predstojećim izborima kandidat BNZH bude Senad Pršić i da mu članice BNZH u tome pruže punu podršku, a da Aliji Avdiću omoguće predstavljanje i obraćanje biračima. Predsjedavajući Dževad Jogunčić je ovaj prijedlog Glavnog odbora stavio na glasanje. Za takav prijedlog glasalo je 17 skupštinara, 10 je bilo suzdržano, a 3 su bila protiv.

Senad Pršić i Alija Avdić obratili su se prisutnima i u osnovnim crtama predstavili svoj program. Govor Senada Pršića, kandidata BNZH za saborskog zastupnika na parlamentarnim izborima u XII. manjinskoj izbornoj jedinici, prenosimo u cijelosti.

Poštovani, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, ovo je za mene velika čast i odgovornost da se na kvalitetan način predstavim i odužim svojim radom i zalaganjem za prava naše i drugih manjina koje su u našoj grupi. Za one koji me ne poznaju da se ukratko predstavim. Rođen sam 23.03.1956. godine u Sanskom Mostu, u Bosni i Hercegovini. U Puli živim od 1975. godine sa svojom obitelji koju čine supruga i troje djece. Zajedno sa svoje dvije kćeri vodim obiteljsku firmu Vitas Investa d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju. Završio sam specijalistički diplomski studij ekonomije u Rijeci. Već 20 godina aktivan sam član Nacionalne zajednica Bošnjaka Istre, a od 2005. godine i njezin predsjednik. 2008. godine izabran sam i za predsjednika Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske i tu sam funkciju obavljao jedan mandat.

Predstojeći izbori predstavljaju veliku šansu za budući razvoj i integraciju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ovo je prilika da izaberemo našeg kandidata koji dolazi iz redova onih koji sve ove godine rade na očuvanju, njegovanju i jačanju manjinskog nacionalnog identiteta i ravnopravnosti svih građana.

Do sada smo se kod saborskih zastupnika iz naše manjine susreli sa problemima zastupanja isključivo stranačkog interesa i nesuradnje sa manjinskim asocijacijama kao i manjka potpore za njihov rad. Smatram da je došlo vrijeme za promjene kako bismo se na pravi način suočili sa izazovima koji su pred nama.

Bitne odrednice mog programa su kultura, zapošljavanje i ravnopravnost. Motivira me želja da bošnjačkoj i ostalim nacionalnim manjinama osiguram uvjete života i rada koju ima većinski narod u Republici Hrvatskoj, te da se sve manjine kvalitetno integriraju u svakodnevni život koji ih okružuje i da taj cilj ne ostane samo prazna riječ na papiru nego da se provede u konkretna djela.

Stoga vas srdačno molim da mi pomognete u ovoj kampanji kako bih postigao uspjeh na predstojećim izborima. Uključite se u predizbornu kampanju jer mi je potrebna svaka pomoć.“

 

Kliknite da bi otvorili sliku!
Kliknite da bi otvorili sliku!
Kliknite da bi otvorili sliku!
Kliknite da bi otvorili sliku!
 

 

Izvor: Preporodov Journal broj 179,  Ismet ISAKOVIĆ

Zadnja Promjena ( Četvrtak, 22 Listopad 2015 )
 
« Prethodna   Sljedeća »