Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre  
Novosti arrow Novosti arrow Predsjednik NZBI Senad Pršić, struč.spec.oec.– kandidat BNZH na parlamentarnim izborima
Predsjednik NZBI Senad Pršić, struč.spec.oec.– kandidat BNZH na parlamentarnim izborima Ispis E-mail
Ponedjeljak, 19 Listopad 2015

Image

ŽIVOTOPIS

Osobni podaci: Gospodin Senad Pršić rođen je 23.03.1956. godine u Sanskom Mostu (Bosna i Hercegovina) gdje je završio osnovnu i srednju školu. Dolaskom u Pulu upisao je Višu ekonomsku školu i završio diplomski studij ekonomije obranom diplomskog rada u Rijeci.

Gospodin Pršić je oženjen, ima troje djece.

Profesionalna karijera: Gospodin Pršić radio je u Triglav osiguranju d.d., poslovnica Pula, do 1989. na poslovima prodaje i vođenja prodajnog procesa. Iste godine osnovao je prvu privatnu agenciju za posredovanje i zastupanje u osiguranju u Hrvatskoj. Tijekom narednih godina značajno je razvio poslovanje firme tako da je agencija zapošljavala oko 80 djelatnika u svojim ispostavama u svim gradovima Istre, te u Rijeci i Lošinju. Nakon osamostaljenja Hrvatske osnovao je dioničko društvo za osiguranje "Adria" sa sjedištem u Puli. Firmu je 1997. godine preuzelo Grawe osiguranje Hrvatska.

Iste godine (1997) gospodin Pršić osnovao je sadašnju tvrtku "Vitas Investa" za posredovanje u osiguranju koju vodi kao obiteljsku firmu. U firmi su zaposlene još tri osobe - njegove dvije kćerke i diplomirana pravnica. Tvrtka uspješno posluje i pored velike konkurencije na tržištu osiguranja zahvaljujući prvenstveno dobrim menadžerskim sposobnostima gospodina Pršića.

Društvene aktivnosti: Tijekom rata u BiH gospodin Pršić je, sa još nekoliko istomišljenika, pokrenuo inicijativu za osnivanje zajednice Bošnjaka koji žive u Puli. Aktivnostima inicijativnog odbora 1995. godine osnovana je Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre (NZBI) sa temeljnim ciljem da se organziranim radom među Bošnjacima u Istri nastoje sačuvati i njegovati kulturna baština i nacionalni identitet Bošnjaka. Ovaj cilj je uspješno ostvarivan tijekom proteklih godina u vidu organiziranih kulturno-zabavnih priredbi za Bošnjake i žitelje Istre, tematskih predavanja iz povijesti Bošnjaka, prezentacije knjiga bosanskohercegovačkih autora i sl.

Gospodin Pršić se je vrlo aktivno angažirao u radu Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre. Taj prilježni dobrovoljni rad u okviru NZBI prepoznat je i valoriziran u članstvu pa je gospodin Pršić 2008. godine izabran za predsjednika BNZH.

Pored angažmana u provođenju programa NZBI gospodin Pršić je obavljao i druge dužnosti kao, primjerice, dužnost predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Istarske županije. On je bio inicijator osnivanja Savjeta za nacionalne manjine u Istarskoj županiji. Svojim aktivnostima u organima uprave i predstavničkim tijelima Istarske županije gospodin Pršić je značajno pridonio kvalitetnoj integraciji Bošnjaka u svakodnevni život županije i postizanju ravnopravnosti sa svim drugim žiteljima Istarske županije.

RAZLOZI ZA KANDIDATURU


Bošnjaci u RH zajedno sa Albancima, Slovencima, Crnogorcima i Makedoncima imaju pravo na jednog saborskog zastupnika. Moje dosadašnje višegodišnje iskustvo u osnivanju i radu u bošnjačkim asocijacijama, uspješna suradnja s organiziranim oblicima drugih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (RH) te nezadovoljavajući rad dosadašnjih saborskih zastupnika za manjine utjecali su na moju odluku da se na ovogodišnjim parlamentarnim izborima kandidiram za zastupnika u Hrvatskom saboru. Moja motivacija za ovaj čin leži u:

a) želji da bošnjačkoj i ostalim nacionalnim manjinama osiguram uvjete života i rada na razini koju ima većinski narod

b) namjeri da se prekine neaktivnost dosadašnjih zastupnika u saboru koji za 12 godina nisu učinili ništa značajnog za nacionalne manjine niti su surađivali sa asocijacijama nacionalnih manjna koje su zastupali

c) u čvrstom opredjeljenju da svoje stručne, moralne i socijalne predispozicije upotrijebim za unapređenje i praktično provođenje prava nacionalnih manjina koje bih zastupao.

Aktualne društveno-političke prilike u Hrvatskoj potenciraju nužnost jačanja nacionalnog identiteta svake manjine i stalno zalaganje za ostvarenje pune ravnopravnosti sa ostalim građanima. Tako se smanjunje mogućnost diskriminacije po nacionalnoj osnovi, posebice kod zapošljavanja. Uskom suradnjom i kooperacijom sa većinskim narodom uklanja se mogućnost razvoja mržnje i nasilja prema manjinama. Moj je stav da se zajedništvom ojača identitet manjina, ostvari puna ravnopravnost među građanima Hrvatske te da se sa većinskim narodom izgradi demokratsko društvo u kojem nacionalne manjine nisu nikome prijetnja.

Izbori za saborskog zastupnika su prilika da izaberemo našeg kandidata koji dolazi iz redova onih koji sve ove godine rade na očuvanju, njegovanju i jačanju našeg nacionalnog identiteta. To svakako nisu stranački kandidati jer ponovnim izborom stranačkog kandidata samo bismo nastavili dosadašnju praksu zastupanja stranačkog interesa umjesto partnerskog odnosa sa manjinskim asocijacijama. Ovu kandidaturu doživljavam kao priliku za sve nas da napravimo još više kako bi zajedništvom odgovarali na sve izazove koji su pred nama. Prema mom životnom vijeku, te mojim umnim, stručnim, moralnim, fizičkim i materijalnim predispozicijama spreman sam se maksimalno založiti za unapređivanje i u praksi provođenje prava nacionalnih manjina koje bih zastupao.

 

IZBORNI PROGRAM

 

KULTURA, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST


1. KULTURA Kao zastupnik manjina u saboru zalagat ću se za donošenje i provođenje pravnih regula koje:

 • Stvaraju uvjete za punu kulturnu autonomiju i vjersko izražavanje prema stvarnim potrebama Bošnjaka, Albanca, Crnogoraca, Makedonca i Slovenaca

 • Promiču kulturni i nacionalni identitet manjina do ravnopravnosti s većinskim narodom u svim segmentima.

 • Smanjuju predrasude i moguća nasilja prema pripadnicima manjina.

 • Sustavno rješavaju pitanja prostora za kulturno djelovanje te izgradnju i opremanje potrebnih vjerskih objekata.

 • Sustavno rješavaju dostatno financiranje funkcioniranja manjinskih asocijacija

 • Omogućavaju uvođenje nacionalnih manjinskih obilježja; grb, zastava i himna.

 • Da manjinske nacionalne zajednice budu partner vlasti po pitanjima vezanim za manjinsku zajednicu u RH, regionalno i lokalno.


2.ZAPOŠLJAVANJE Inzistirat ću:

 • Na dosljednoj primjeni zakona koji reguliraju zapošljavanje, a odnose se na prava nacionalnih manjina u tom segmentu ostvarujući ovaj cilj putem zastupljenosti u predstavničkim tijelima na nacionalnoj i državnoj razini te u upravnim i pravosudnim tijelima u skladu sa učešćem u stanovništvu te kroz samozapošljavanje donošenjem planova u pojedinim sredinama kako bi se izbjegla diskriminacija kod zapošljavanja te na taj način umanjio rizik od siromaštva.

 • Da u sredinama u kojima nacionalna manjina u značajnom broju živi dugi niz godina bude normativno regulirano njeno pravo na čelne funkcije u općini, gradu i županiji radi bolje integracije u društvo.

 • Da se potpiše akt između RH i matičnih država nacionalnih manjina o njihovoj zaštiti i reciprocitetu prava prema uzoru na neke druge zajednice

   

3. RAVNOPRAVNOST Zahtijevati ću:

 • Donošenje propisa koji će sve nacionalne manjine u RH staviti u isti položaj.

 • Brže rješavanje tekućih životnih pitanja pripadnika nacionalnih manjina, državljanstvo, uvođenje manjinskog jezika u škole, stjecanje specifičnog dvostrukog prava glasa, deložacije i sl.

 • Organiziranje koordinacije između bošnjačkih asocijacija u RH radi usvajanja planova i programa od zajedničkog interesa kroz nacionalno jedinstvo.

 • Organiziranje koordinacije s asocijacijama albanske, crnogorske, makedonske, i slovenske manjine radi boljeg djelovanja u Saboru RH i Savjetu za nacionalne manjine.

 

 • Kvalitetniju medijsku zastupljenost manjina u javnim sredstvima informiranja i utjecanje na izbor osoba koje pripremaju takve emisije (televizija, lokalni i tiskani mediji).

 • Aktivnosti kandidata možete pratiti na www.senadprsic.hr i na facebook profilu. 

Zadnja Promjena ( Utorak, 27 Listopad 2015 )
 
« Prethodna   Sljedeća »