Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre  
Nastanak Nacionalne Zajednice Bošnjaka Istre Ispis E-mail
Subota, 16 Rujan 2006

U teškim ratnim danima (prvoj polovini 1993. godine), grupa građana iz Pule, pokušala je osnivanjem Nnacionalne Zajednice Bošanjaka Istre.

Koliko je poznato, to je prvi pokušaj osnivanja ovakve zajdnice (Muslimana-Bošnjaka) u hrvatskoj.

U grupi su radili:

 • - Agić Salih (Predsjednik SDA), iz Pule
 • - Altić Mensud (direktor ADRIATIC osiguranja), iz Pule.
 • - Dr. Arambašić kemal (epidemiolog), iz Pule
 • - Dželil Osman (dipl. ing. kemije, časnik HV-a), iz Pule.
 • - Ganibegović Midhat (predsjednik KUD -a Berhar), iz Pule
 • - Gračić Fadil (obrtnik, predstavnik islamske zajednice), iz Pule
 • - Hubanić Hamo (poduzetnik), iz Pule
 • - Ibrišagić Sead (poduzetnik),  iz Pule
 • - prof. dr. Mulić Hazim (neuropsihijatar), iz Pule
 • - dr. Makota Ahmet (kardiolog), iz Pule
 • - Pašalić Hikmet (odvjetnik), iz Pule
 • - Pršić Senad (direktor agencije za osiguranja), iz Pule
 • - Tvrtković Safet (kontrolor leta), iz Pule.

Zajednica je osmišljena kao oblik dragovoljnog udruživanja Muslimana-Bošnjaka građana Istre, radi zaštite i promicanja zajedničkih, etničkih, nacionalnih, kulturnih i socijalnih interesa. te gradnje povjerenja i razumijevanja sa hrvatskim narodomi ostalim nacionalno-manjinskim narodima koji žive na području Istre.

Zbog, u to vrijeme komplikovanih procedura ili nerazumijevanja vlasti, teško se moglo registrirati ovakvu vrstu udruge (primjer. NZMH-e održala je u Zagrebu osnivačku skupštinu svibnja 1993. godine, a registrairana je tek rujna 1994. godine). Veliku podršku za osnivanje zajednice imali smo od prof. dr. Muradifa Kulenovića neuropsihijatra iz Zagreba, velikog poznavaoca historije Bosne i Bošnjaka. Održao je i predavanje u Puli na temu Bosna i Bošnaci. U našem pokušaju najviše dilema ili neslaganja bilo je, da li osnivati zajednicu svih muslimana koji žive u Istri ili Zajednicu Muslimana Bošnjaka koji žive u Istri. I pored svih nastojanja tada nismo uspjeli oformiti Nacionalnu Zajednicu.

Dvije godine kasnije, kada su prilike bile mnogo bolje i pogodnije, (između ostalog u rujnu 1993. godine, Bošnjački Sabor u Sarajevu donio je odluku da naša nacija povrati svoje staro ime u Bošnjak), ponovo se okuplja sada veća grupa Bošanjaka i u travlju i svibnju 1995. godine i pripremaju osnivanje Nacionalne Zajednice Muslimana-Bošnjaka Istre.

U toj grupi radili su:

 • - Agić Salih (predsjednik SDA), iz Pule
 • - dr. Arambašić Kemal (epidemiolog), iz Pule
 • - Čabaravdić Asim (novinar), iz Pule
 • - Dervović Munir (poduzetnik), iz Pule
 • - Fahirović Salih (prof. defek.), iz Pule
 • - Hubanić Hamo (poduzetnik), iz Pule
 • - ef. Hodžić Sejfudin (ispred islamske zajednice), iz Pule
 • - Ibrišagić Sead (poduzetnik), iz Pule
 • - Imširović Sakib (časnik HV-a), iz Pule
 • - Memišević Ragib (agronom), iz Pule
 • - dr. Makota Ahmet (kardiolog), iz Pule
 • - prof. dr. Mulić Hazim (neuropsihijatar), iz Pule
 • - prof. Muradbegović Aida (prof. na ped. fakultetu), iz Pule
 • - Porobić Ibro (profesor), iz Pule,
 • - Pršić Senad (poduzetnik), iz Pule
 • - Šehović Enver (dipl. ing. strojarstva), iz Pule
 • - Šertović Adem (ekonomist), iz Pule
 • - Tvrtković Safet (kontrolor leta), iz Pule
 • - Velagić Kemal (Merhamet), iz Pule
 • - dr. Zekić Ragib (epidemiolog), iz Pule

Konslultirani su ili uzimali učešća u radu i:

 • - Hadžiselimović Dževdet (prof. pedagog), iz Pule
 • - Ibrahimović Senad (odvjetnik), iz Pule
 • - Kulenović Emir (odvjetnik), iz Pule.

Sastanci su se održavali jednom do dvaputa tjedno u prostoriji Behara u Puli a bila je obaveza prisustva najmanjedvije trećine upisanih inicijatora (radi donošenja pravovaljanih prijedloga i odluka). Sastanku su prisustvovali i drugi zainteresirani građani Bošnjaci iz Pule, Rovinja, Buja, Labina i Umaga.

Pripremao se Statu, sada Nacionalne Zajednice Muslimana-Bošnjaka Istre, čija je osnavna poruka: Udruženje građana Muslimana - Bošnjaka radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta te ostvarenja svestranog razvoja u sredini kojoj živimo.

Obzirom da u to vrijeme u Istri djeluju organizacijekao Islamska zajednica, "Merhamet" i SDA hrvatske, nastojali smo da u našem programu zacrtamo ne miješanje u rad ovih organizacijaa da bez rivaliteta doprinesemo usklađenosti djelovanja ovih organizacijana pitanjima od zajedničkog interesa. Smatrali smo da u svim oblastima djelovanja i rada u Istri, imamo široku lepezusposobnih ljudi koji mogu da definišu naše elemetarne interese u vremenu koje dolazi i prostoru u kojem živimo.

Novčanim prilozima sakupljenim među sobom, financirali smo i zakazasmo osnivačku Skupštinu 25. svibnja 1995. godine.

Skupština je održanba 25. svibnja 1995. godine, u punoj dvorani nazočnih Bošnjaka (kino Zagreb u Puli), uz mnoštvo uzvanika iz javnog i političkog života grada i županije, predstavnika Bošnjačkih asocijacija, predstavnika nacionalnih manjina.

Skupštini je nazočio i ambasador Bosne i Hercegovine u hrvatskoj gosp. Kasim Trnka.

Skupština je usvojila Statut Udruge, izabrala Izvršni i Nadzorni odbor te za prvog predsjednika Nacionalne Zajednice Muslimana-Bošnjaka izabrala gospodina Asima Čabaravdića, novinara iz Pule.

Napomena:
Ovaj osvrt napisao sam iz osobnih pribilješki, kako bi početke osnivanja Nacionalne Zajednice Bošnjaka Istre, sačuvao od zaborava i zahvalio se svim učesnicimakoji su ovim putem pokušali ili pridonjeli boljitku življenja bošnjaka u Istri.
Ispričavam se ukoliko ne namjernom greškom nisam pomenuo nekog od učesnika koji je dao doprinos.
U Puli, 16. 09. 2006, Safet Tvrtković, Pula
Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 16 Ožujak 2009 )
 
« Prethodna   Sljedeća »